Ketua Unit Pengurusan (HEA)


KETUA PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL AKADEMIK (HEA) / 
TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF

DR YEOP HUSSIN BIN BIDIN

NORHASIMAH BT DAUD
PEMBANTU TADBIR KANAN