Jurnal KIAS
 
 
 JURNAL BILANGAN XI : MUHARRAM 1438H/NOVEMBER 2016
*** Semua Jurnal PERCUMA Di Muat Turun.

1.  Kemukjizatan Al-Quran Dari Sudut Bahasa.
     Oleh : Ahmad Mujahideen Bin Haji Yusoff


2. Hadis-Hadis Masyhur Dalam Masyarakat Islam.
    Oleh : Hilaluddin Bin Abdullah


3. Perawi Utama Sunni Dan Syiah : Suatu Analisis Perbandingan Antara Al-Zuhri Dan Zurarah.
   
Oleh : Wan Ahmad Ikmal Bin Wan Mohamed @ Adnan dan Mohd Khairulnazrin Bin Mohd Nasir

4. Kecelaruan Golongan Muslim Liberal Dalam Memahami Konsep Ijtihad Istinbati Dan Tatbiqi Dalam Islam.
    Oleh : Wazi bin Othman


5. Cabaran Pelaksanaan Pembubaran Perkahwinan Di Selatan Thai.
    Oleh : Mahyidin Bin Hamat, Zuliza Bt. Mohd Kusri dan Mohd Nasran Bin Mohamad

 
6. Asnaf Fi Sabilillah Mengikut Pandangan Yusuf Al-Qaradawi : Sorotan Terhadap Buku Fiqh Al-Zakah.
    Oleh : Hafizah Bt Alaidin dan Luqman Bin Hj. Abdullah


7. Takaful : Analisis Ke Atas Konsep Al-Iltizam Bi Al-Tabarru'.
    Oleh : Mohd Kamil Bin Ahmad dan Joni Tamkin Bin Borhan


8. Kestabilan Dinar Dan Dirham : Satu Kajian Terhadap Mas Kahwin Keluarga Nabi Muhammad S.A.W.
    Oleh : Nusaibah Bt. Hilaluddin, Khaulah Bt. Hilaluddin, Mohd Nazri Bin Muhayiddin dan Azwan Bin Abdullah


9. Peranan Siyasah Shar'iyyah Dalam Memelihara Kesejahteraan Wanita : Satu Sorotan.
    Oleh : Nurul Akma Bt. Mohamed @ Sheikh Mohd Amin dan Shukeri Bin Mohamad

10. الوقف: دراسة تطبيقية في إندونيسيا
     Oleh : Mujiburrahman Bin Muhammad Saleh Dan Nur Shahidah Bt. Ab Hamid
 
-- TAMAT --