VISI & MISI

 

 Visi

"Institusi Pengajian Islam Yang Unggul"


Misi

Bertekad untuk melahirkan graduan yang progresif, berilmu, bertaqwa dan berakhlak mulia yang dapat memberi khidmat kepada masyarakat dengan penuh dedikasi dan berkesan.