Jabatan Muamalat

 

PROFIL PENSYARAH
 
 
 
SURAINI BT SAUFI
KETUA JABATAN MUAMALAT

Kelulusan Akademik :
 • M.A (Pentadbiran Perniagaan) Universiti Teknologi MARA
 • B.A (Pentadbiran Perniagaan) UNITAR
Pengalaman :
 • Pensyarah Sambilan (UMK).
 • Penolong Pegawai (MAIK).

 

Kemahiran/Kepakaran :

 • -
 
 
MARINA BT MUHAMMAD RAZAKI


Kelulusan Akademik :

 • MSc. Peningkatan Kualiti dan produktiviti, UKM.
 • BSc. statistik, UKM.

Pengalaman :

 • Pembantu penyelidik, UKM

Kemahiran/Kepakaran :

 • Statistik (analisis data) SPSS, AMOS dan Microsoft Office.
 
 
 
 
 
 HALLIEYANA BT SHA'ARI
 

Kelulusan Akademik :

 • Master of science Banking, UUM.
 • Bachelor degree of Finance with Honours, UUM.

Pengalaman :

 • Pensyarah Sambilan (sepenuh masa) UITM Machang Kelantan.
 • Personal Financial Executive (PFE) Bank Islam Malaysia Berhad.
 • Account Assistant Low & Co. Chartered Account.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Perbankan
 
 
 
 
 
DR TUAN MOHD SHAMSUDDIN BIN TUAN NOR


Kelulusan Akademik :

 • PhD Bidang Komunikasi dan Pengajian, UTM.
 • M.A. Pengurusan Perniagaan, Universiti Amerika, London.
 • BA Komunikasi dan Kewartawanan (Perhubungan Awam), ITM.

Pengalaman :

 • Wartawan, Majalah Bacaria.
 • Wartawan Sambilan, Utusan Melayu, KL.
 • Wartawan dan pegawai Pengiklan, Penerbitan Akhbar Seri Timur.
 • Eksekutif Pengiklanan Akhbar Utusan Melayu, Utusan Melayu, Kota Bharu.
 • Eksekutif Pemasaran, Radio RTM, Kota Bharu.
 • Pengurus Kanan Pemasaran, RTM Kota Bharu.
 • Pengurus Besar, Kel Airtime Media Advertising.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Kewartawanan 
 
 
 
 
NURUL FAZLINA BT MAT ZIN
 
Kelulusan Akademik :

 • Master education (business & Entrepreneurship), UKM.
 • Bachelor Degree of technology Management with Honours, UUM.

 

Pengalaman :

 • Pembantu pemasaran kedai emas Annur Pasir Puteh, Kelantan.
 • Pengurus Cash & Carry Kolej Tenaga Nasional Berhad UUM.

 

Kemahiran/Kepakaran :

 • Pengurusan & Keusahawanan.
 
 
 
 
NORHIDAYAH BT MOHAMED HUSSIN


Kelulusan Akademik :

 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan)
 • Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Industri)

 

Pengalaman :

 • Pembantu Penyelidik Uni.Putra Malaysia(UPM)
 • Penolong Pengurus R&D Baung Utara Sdn.Bhd
 • Guru Ganti Sek.Men.Keb.Pengkalan Chepa 2

 

Kemahiran/Kepakaran :

 • Autocad, Solidwork, Catia And Design Software RELATED
 
 
 
MUJIBURRAHMAN BIN MUHAMMAD SALEH

Kelulusan Akademik :

 • M.A (Islamic Banking), World Islamic Science and Education University (WISE), Jordan.
 • B.A (Fiqh & Ushul), al Al-Bayt University, Jordan.
 • Diploma (Syariah), Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Malaysia.

 

Pengalaman :

 • Staf Fungsi Ekonomi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kerajaan Jordan dan Palestin di Amman, Jordan.
 • Guru Bahasa Arab dan al Quran, Yayasan Panti Asuhan Anak Sejahtera (YPAAS), Aceh, Indonesia.

 

Kemahiran/Kepakaran :

 • Perbankan Islam.
 • Ekonomi Islam.
 • Fiqh Muamalat Maliyah.
 • Qawaid Fiqhiyyah.
 
 
 
IZZAT SYAZWAN BIN MUSTAFA KAMAL

Kelulusan Akademik :

 • M.A (Kewangan Islam), INCEIF
 • B.A (Kejuruteraan Mekanikal), UITM

 

Pengalaman :

 • Perancang kewangan dan Akauntan (Belle Jardin Empire Sdn. Bhd.)
 • Trainee Executive Islamic Capital Market Department (Securities commission Malaysia.
 • Pengurus Eksekutif pemasaran dan jualan (al-Mumtaaz Resources Enterprise).
Kemahiran/Kepakaran :

 • Perancangan dan pengurusan kewangan islam, Pasaran modal islam, pemasaran strategik, Pentadbiran dan pengurusan Waqf, Takaful, Perbankan islam.
 
   
 
AZNIRA BINTI ZAKARIA

Kelulusan Akademik :

 

 • M.A (Pengurusan), 2014, 2012Universiti Utara Malaysia

 • B.A (Logistics & Transportation),Universiti Utara Malaysia

 

Pengalaman :

 • Pelajar Praktikal di E.H.Utara Holding Sdn Bhd

Kemahiran/Kepakaran :

 • -