Jabatan Bahasa Arab

 

PROFIL PENSYARAH
 
DR LINA MALINI BT MAT NAFI
KETUA JABATAN BAHASA ARAB

Kelulusan Akademik :

 • Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)  Universiti Sultan Zainal Abidin

 • Ijazah Sarjana (Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (Bahasa dan Kesusateraan Arab) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 • Sijil Matrikulasi  Pusat Matrikulasi UIA

Pengalaman :

 • Pensyarah

  Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Puri, Kota Bharu, Kelantan

 • Ketua Jabatan Pusat Khidmat Akademik

  Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

 • Pengerusi

  Jawatankuasa Pengembangan Pengajaran Bahasa Arab Kepada Bukan Penutur Bahasa Arab, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

 • Panel Modul dan Jurulatih Institut Latihan Perguruan Kelantan

 • Panel Modul dan Pengajar

  Kursus Pengajian Bahasa Arab Untuk Orang Awam

  Kursus Bahasa Arab Al-Quran

  Bahasa Arab Asas

 • Pensyarah Sambilan Akademi Pengajian Islam Nilam Puri

 • Pengurus Kolej

  Kolej Fatimah Az-Zahra,

  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Kemahiran/Kepakaran :

 • Strategi Pembelajaran Bahasa (Tesis PhD).
 • Strategi Pembelajaran.
 • Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab.
 • Linguistik Bahasa Arab.
 • Pengajian Islam dan Pendidikan.
 • Rekabentuk Silibus Dan Kurkulum (Tesis MA)
 • Metodologi Penyelidikan.
 
 
 
 
USTAZ AZMIN BIN DAUD
 

Kelulusan Akademik :

 • M.A Pengajian Bahasa Moden - Universiti Malaya
 • B.Sc Biologi, Universiti of Jordan, Amman, Jordan
 • Diploma Penyediaan Guru Bahasa Arab Untuk Bukan Penutur Bahasa Arab, Universiti Al-Imam, Riyadh.

Pengalaman :

 • Guru Kanan Bahasa Arab, SMU (A) Maahad Muhammadi, Kelantan.
 • Pensyarah Bahasa Arab (Sambilan), ITM, Kem Kijang, Kelantan.
 • Penyelaras Bahasa Arab, Kolej Jaiputra, Kota Bharu, Kelantan.
 • Tenaga Pengajar Sambilan Bahasa Arab, APIUM, Nilam Puri.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Permasalahan Nahu
 • Penterjemahan Bahasa Arab
 
 
 
 
 USTAZ ABDULLAH TAHMIN BIN ABDUL LATIFF
 
Kelulusan Akademik :
 • M.A Bahasa Arab, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • B.A Bahasa Arab, University of Kuwait, Kuwait.

Pengalaman :
 • Pengajar, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • Guru Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
 • Pensyarah, Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan.
 • Guru Bahasa (Kontrak), Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan.

Kemahiran/Kepakaran :
 • Bahasa Ara
 
 
 
 
USTAZ MOHD RAFIZI BIN DOLLAH
 
Kelulusan Akademik :
 • M.A Balaghah dan Kritikan, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • B.A (Hons) Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Pengalaman :
 • Juruhebah Radio, Kementerian Penerangan, Mesir.
 • Pengarang dan penterjemah, Kementerian Penerangan, Mesir.

Kemahiran/Kepakaran :
 • Balaghah
 • Kritikan Teks Arab
 
 
 
 
 USTAZ NOUZID DAHO 
 
Kelulusan Akademik :
 • Degree of Arabic Literature, Doctor Moulay Tahar University, Saida, Algeria.

Pengalaman :
 • Teaching Arabic Language In Pre-Secondary School of Amir Abdel Kader, Mascara, Algeria.
 • Arabic Teaching In Iqraa Organization (Jam'iyyah Mahu Al-Ummiyyah).
 • Army Training In Infantry School, Sidi Belabass, Algeria.
 • Army Service In Sidi Ali Bounab Mountain, Tizi Ouzou, Algeria.
 • Assistant Accountan In Mustafa Stambouly University Hostel, Mascara, Algeria.
 • SMK Kampong Laut,Tumpat,Kelantan (1979-1980).
 • SMK Kota,Kota Bharu,Kelantan (1988-1991).
 • Pensyarah di Institut Perguruan Kota Bharu,Kelantan(1992-2008).
 • Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling IPKB (1995-2008)
 • Pensyarah sambilan di Universiti Terbuka Malaysia OUM cawangan Kota Bharu (2006-2008).
 • Pensyarah di Universiti Utara Malaysia UUM,Sintok,Kedah (2009-Februari 2012).

Kemahiran/Kepakaran :
 • Arabic Language.
 
 
 
 
USTAZAH NURIZAN @ NORA BINTI MOHD SUHAIMI
 
Kelulusan Akademik :
 • B.A Bahasa Arab, UIAM, Kuala Lumpur.
Pengalaman :
 • Pensyarah Sambilan, APIUM, Nilam Puri, Kelantan.
Kemahiran/Kepakaran :
 • Nahu
 • Bahasa Arab
 
 
 
USTAZ HISYAMUDDIN BIN MOHD YUSOF
 
Kelulusan Akademik :
 • -
Pengalaman :
 • -
Kemahiran/Kepakaran :
 • -