Jabatan Al-Quran & Hadis

 

PROFIL PENSYARAH
 
USTAZ WAN ISMAIL BIN ABDUL HALIM 
KETUA JABATAN AL-QURAN & HADIS
 

Kelulusan Akademik :

 • B.A (Hons) Qiraat.
 • Sanad Riwayat Hafs an 'asim dari Syeikh Said Ali Abdul Majid.
 • Sanad Qiraat Sepuluh mengikut toriq syatibi dan durrah dari Syeikh Hasanain Ibrahim Muhammad Afifi Jibril.
 • Sanad Qiraat Sepuluh mengikut toriq syatibi dan durrah dari Syeikh Hassan Muhammad Hasan Rajab.
 • Sanad Qiraat Sepuluh kubra mengikut toriq Toyyibatin Nasr (Al-Jazari) dari Syeikh Hasanain Ibrahim Muhammad Afifi Jibril.

Pengalaman :

 • Naib Johan Musabaqah Menghafal Al-Quran Peringkat Negeri (15 Juzu').
 • Hadiah Saguhati Musabaqah Menghafal Al-Quran Peringkat Kebangsaan.
 • Musabaqah Menghafal Al-Quran dan Tafsir, Malik Abdul Aziz Ad-Dauliah, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Qiraat 10.
 
 
 
 
 
USTAZ MUHAMMAD HAMIDANI BIN MUSTAPHA
 

Kelulusan Akademik :

 • B.A Pengajian Islam dan Bahasa Arab.
 • Sanad Qiraat Sepuluh Toriq Syatibi dan Durrah Al-Mudhi'ah.
 • Sanad Hafs dan Qiraat Sepuluh Toriq Syatibi dan Durrah Al-Mudhi'ah.
 • Sanad Matan Syatibi dan Durrah Al-Mudhi'ah (Qiraat 10).
 • Sanad Riwayat Hafs Toriq Toyyibah Ibnu Al-Jazari.
 • Sanad Riwayat Hafs dan Warsy Toriq Syatibi.
 • Sijil Fatwa Darul Ifta', Mesir.

Pengalaman :

 • Pensyarah Qiraat dan Ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, Maahad Tahfiz Al-Quran, Majlis Agama Islam Kelantan.
 • Hakim akademi Al-Quran TV9, 2009.
 • Hakim tilawah peringkat negeri Kelantan bermula tahun 2008 - 2010.
 • Panel penggubal soalan qiraat YIK 1997 - 2005.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Qiraat 10.
 
 
 
 
USTAZ MUHAMMAD AMIRI BIN ABDUL GHANI

 

Kelulusan Akademik :

 • B.A Usuluddin, Univ. Al-Azhar, Kaherah.
 • Sijil Talaqqi: Ijazah Sanad Qiraat Sepuluh Tariq Al-Syatibi Dan Al-Durrah, daripada Syaikh Ridha Salim Ali Sayyed Ahmad.
 • Sijil Talaqqi: Ijazah Sanad Riwayat Hafs dan Qiraat Nafi' daripada al-Marhum Syaikh Mustafa bin Ahmad bin Abdul al-'Al al-Halawani.

Pengalaman :

 • Merancang Modul Kursus Pengajian Ilmu Qiraat dan Tarannum.
 • Membentang Kertas Kerja Seminar Pengukuhan al-Fatihah.
 • Menerbit buku berhubung dengan Qiraat.
 • Pensyarah Al-Quran dan al-Qiraat.
 • Pensyarah Qiraat Pusat Kursus Pengajian Ilmu Qiraat Dan Tarannum.
 • Imam Terawih di Masjid Darul Makmur Yishun, Singapura 2005 – 2007.
 • Imam Terawih Di Masjid Paya Bemban, Kota Bharu 2008.
 • Juri Fasohah Akademi Quran TV 9 ( AQ2 ) Negeri Kelantan 2007.
 • Hakim Tilawah Al-Quran Zon 1 MASSAK 2005.
 • Hakim Pertandingan Qiraat, MISKI PMKIAS 2006 & 2007.
 • Hakim Musabaqah Tilawah Al-Quran, Hari Terbuka APIUM, Nilam Puri 2007.
 • Hakim Majlis Tilawah Peringkat PDRM Kontinjen Kelantan 08.
 • Ketua penggubal Kursus Diploma Qiraat Dan Tarannum KIAS 2007.
 • Penggubal Kursus Diploma Tahfiz Al-Quran KIAS 2009.
 • Penggubal Modul Kelas Talaqqi Qiraat Al-Quran Bersanad 2009
 • Penggubal Modul Kelas Talaqqi Qiraat Al-Quran Bersanad 2009.
 • Penggubal Modul Kursus Peningkatan Pengajaran Dan Pengurusan Kelas Pengajian Al-Quran, anjuran kerjasama Unit Pembangunan Insan (UPI ), KIAS dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan ( JAHEAIK ) 2008.
 • Penggubal Modul Kursus Pengajian Ilmu Qiraat Dan Tarannum, Pusat Kursus Pengajian Ilmuilmu Islam ( PKPII ), KIAS 2002.
 • Penggubal Kurikulum dan penasihat Al-Tartil Centre, Pusat Pengajian Al-Quran, Machang.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Ilmu Qiraat dan kaedah bacaan al-Quran dengan pelbagai bacaan: 10 Qiraat
 • Pembentang Seminar Al-Fatihah Amali Dan Penghayatan Kontemporari ” di 33 tempat masjid tempatan, di Kuala Lumpur dan Singapura.
 • Pembentang Kertas Kerja Seminar Al-Quran (Tajwid Al-Quran ), Auditorium Masjid Sultan, Singapura – 2008.
 • Fasilitator Bagi Muzakarah Tahsin Al-Quran Siri Kedua 2008 Peringkat Negeri Kelantan.
 • Pembentang Kertas Kerja Bengkel Al-Quran ( Teknik Pembelajaran Al-Quran Yang Berkesan ), Masjid Darul Makmur, Singapura – 2007.
 • Ilmu Qiraat dan kaedah bacaan al-Quran dengan pelbagai bacaan: 10 Qiraat
 
 
 
 
USTAZ MOHD NURUL HISYAM BIN MOHAMED


Kelulusan Akademik :

 • B.A. Qiraat, Univ. Al-Azhar, Shoubra.
 • B.A. Qiraat, Univ. Al-Azhar, Tanta.

Pengalaman :

 • Imam masjid Bandar Baru Uda, Johor Bharu.
 • Guru Kontrak YIK (MTAQ PC)

Kemahiran/Kepakaran :

 • Qiraat dan Ulum Quran.
 
 
 
 
 USTAZ AHMAD MUKHLIS BIN MUSTAFFA


Kelulusan Akademik :

 • B.A Al-Quran dan Al-Qiraat, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • Diploma Pendidikan, Universiti Utama Malaysia.
 • Diploma Tahfiz, Darul Quran, JAKIM, Malaysia.

Pengalaman :

 • Maahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat, Pulai Chondong, Machang Kelantan.
 • Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Maahad Tahfiz Al-Quran Nurul Hidayah, Tualang Tinggi, Pasir Puteh, Kelantan.
 • Guru Penolong Kanan HEM, Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Asriah, Banggol Chicha, Pasir Mas, Kelantan.
 • Guru Penolong Kanan, Maahad Tahfiz Sains Nurul Aman, Kok Lanas, Kelantan.
 • Guru, Maahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat, Pulai Chondong, Machang, Kelantan.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Qirat.
 • Tarannum.
 • Tahfiz Al-Quran.
 
 
 
 
AHMAD ASRAFF SANAWI BIN ISMAIL


Kelulusan Akademik :

 • B.A (Qiraat & Ilmu Qiraat), Univ Al Azhar
 • B.A E29(Takhassus Qiraat), Maahad Qiraat Al Azhar

 

Pengalaman :

Kemahiran/Kepakaran :

 • -
 
 
 
 
USTAZ MOHD JISMANI BIN YUSOFF


Kelulusan Akademik :

 • B.A. Hons Pengajian Qiraat & Ilmu-ilmunya, Universiti Al-Azhar, Cawangan Tanta, Mesir.
 • B.A Hons. Takhassus Qiraat, Maahad Qiraat Al-Azhar, Shoubra, Mesir.
 • Ijazah / Sanad Qiraat 10 Mutawatirah dari Toriq Al-Toyyibah Al-Nasyri, Al-Muqri’ Al-Mahir Syeikh Mahmud Bin Ali Bin Muhammad Shu’ib Al-Syafie Al-Syarqawi, Mesir.
 • Ijazah / Sanad Qiraat 10 Mutawatirah dari Toriq Al-Toyyibah Al-Nasyri, Al-Allamah Syeikh Hasanain Jibril, Mesir.
 • Ijazah / Sanad Qiraat 10 Mutawatirah dari Toriq Al-Syatibi dan Durrah, Al-Allamah Syeikh Hasanain Jibril, Mesir.

Pengalaman :

 • Guru, MTAQ Al-Asriah, P MasKemahiran/Kepakaran :

 • Qiraat dan Hafazan Al-Quran
 
 
 
 
USTAZAH NOOR FATIMAH BINTI MUJAHID


Kelulusan Akademik :

 • B.A. Pengajian Al-Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia.
 • Diploma (Tahfiz Wa Dakwah), Darul Quran, JAKIM.

Pengalaman :

 • TIADA

Kemahiran/Kepakaran :

 • Pengajian Al-Quran dan Sunnah.
 • Tahfiz.
 
 
 
 
USTAZ WAN AHMAD IKMAL B. WAN MOHAMED


Kelulusan Akademik :

 • B.A. Hadis dan Pengajian Islam,Universiti Islam Madinah,Arab Saudi.

Pengalaman :

 • Mutawwif umrah/haji jemaah Malaysia di Arab Saudi di bawah kelolaan Tabung Haji

Kemahiran/Kepakaran :

 • Pengkhususan dalam ilmu Hadis seperti Mustolah Hadis, Jarh wa Ta'dil dan Takhrij.
 • Bidang Pengajian Islam seperti Fiqh dan Tafsir.

 

 
 
 
 
USTAZ WAN MOHD AL-HAFIZ BIN WAN MUSTAPA


Kelulusan Akademik :

 • M.A. Usuluddin (Al-Quran & Al-Hadith) Universiti Malaya
 • B.A. Hons Al-Quran dan Al-Qiraat, Maahad Qiraat Al-Azhar, Shoubra, Mesir.
 • B.A. Hons Al-Quran dan Al-Qiraat, Universiti Al-Azhar, Tanta, Mesir.

Pengalaman :

 • Guru Ganti, Maahad Tahfiz Sains Tanah Merah, Kelantan.

 • Ketua Program Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat KIAS

 • Juri Program Da'i Pendakwah Nusantara TV3

 • Penggubal buku teks kurikulum tahfiz model Ulul Albab (TMUA) Kementerian Pelajaran Malaysia

 • Motivator program motivasi kecemerlangan pelajar

 • Hakim pertandingan Hafazan Al-Quran

 • Tenaga pengajar jemputan bagi mata pelajaran Al-Quran, Al-Qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran di Singapura

 • Tenaga pengajar jemputan bagi program Tahsin Al-Quran di ILTIM Terengganu

Kemahiran/Kepakaran :

 • Tahfiz Al-Quran
 • Tajwid
 • Qiraat
 • Rasm Al-Quran
 • Dhabt Al-Mushaf
 • Fawasil
 • Waqaf dan Ibtida'
 • Tarikh Al-Mushaf
 • I'jaz Al-Quran
 • Ulum Al-Quran
 • Tafsir

 

 
 
 
 
USTAZ ABDULLAH FAHMI BIN CHE NOR @ SHUKRI


Kelulusan Akademik :

 • Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat,Darul Quran,Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,JAKIM.
 • B.A. Qiraat, Maahad Qiraat Al-Azhar,Shoubra,Mesir.

 

Pengalaman :

 • Imam Masjid Al-Hidayah,Selangor.
 • Imam Masjid Umar Al-Khattab,Kuala Lumpur.
 • Imam Masjid Bandar, Jajahan Machang,Kelantan.
 • Akademik Al-Quran, Program TV9.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Al-Quran, Al-Qiraat dan Tarannum Al-Quran.