TARIKH: 18 Februari 2019
HARI: Isnin
WAKTU: 7.30 AM - 5.00 PM
TEMPAT: Dewan Kompleks Islam Jubli Perak Sultan ismail Petra, Panji, Kota Bharu.

Ucaptama disampaikan oleh Prof. Dato' Dr. Ab. Halim Bin Tamuri, Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Sebanyak 7 tajuk-tajuk yang telah dibentangkan pada hari tersebut termasuklah:

1. Realiti Kelas-Kelas Pengajian Tahfiz Di Malaysia
2. Garis Panduan Agensi kelayakan malaysia (MQA) Dalam Pengajian Tahfiz Di Malaysia
3. Standard Pengajian Tahfiz & Qiraat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
4. Pengajian Tahfiz Dan Kedudukannya Dalam Agama Islam
5. Standard Pengajian Tahfiz Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Hala Tuju Pengajian tahfiz Sektor Swasta Dan Persendirian Persatuan Institusi tahfiz Al-Quran Kebangsaan (PINTA)
7. Hala Tuju Pengajian Tahfiz Sektor Swasta Dan Persendirian Persataun Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia (PERMATA)